image
image
Een integrale werkwijzeOGC heeft een integrale werkwijze die stoelt op een aantal uitgangspunten
 • Het verleden bepaalt in hoge mate de toekomst
 • Lichaam en mind zijn zeer nauw verbonden en beinvloeden elkaar
 • Meten is weten
 • Alleen het beste is goed genoeg
Verleden bepaalt in hoge mate de toekomst
Gedrag van mensen is in hoge mate gebaseerd op het verleden: onze opvoeding, vriendschappen, schooltijd, cultuur, etc. Een eenmaal opgedane ervaring wordt in het brein verwerkt tot een (overlevings)strategie met bijpassend gedrag. Dit geldt voor succesvol gedrag, maar ook voor falend gedrag. Het vinden van "conflicten", die de diepste bron vormen van falend gedrag en lichamelijk en/of geestelijke issues, is dus een essentiele voorwaarde om te kunnen komen tot succesvol gedrag, dat op haar beurt weer in relatie staat tot genezing, heling, succes, welzijn en zelfontwikkeling.
Lichaam en mind zijn zeer nauw verbonden
Vanuit deze visie is het noodzakelijk om te kiezen voor een integrale aanpak, gericht op zowel lichaam als mind!

- Aanpak op lichamelijk niveau
Het lichaam wordt geregeerd door het autonome zenuwstelsel. Via Mindtechnieken (bv. meditatie, actieve imaginatie, fonetiek) wordt het autonome zenuwstelsel en gekoppelde lichaamsprocessen direct beinvloed. Verder wordt het lichaam ondersteund door stimulatie van het energiesysteem. Dit systeem is bekend uit bv. de acupunctuur. Binnen de OGC werkwijze wordt gebruikt gemaakt van de inzichten uit deze succesvolle methodieken. Last but not least kan het lichaam worden beinvloed door fysieke inspanning (gerichte training, sporten, etc.)

- Aanpak op mind niveau
Om veranderingen en genezing te bewerkstelligen is het dus belangrijk om bestaande blokkades en gedragspatronen te ontmantelen, maar zeker ook om nieuwe gedragspatronen te implementeren. Dat gebeurt door de (onbewuste) mind te programmeren.

Deze werkwijze is bekend uit de topsport en de reclamewereld, maar blijkt ook succesvol als het gaat om de implementatie van succesvol gedrag in alledaagse (werk)situaties. Betrokkenen moeten zelf in actie zijn, maar worden stevig ondersteund via cd's, e-mail en soms telefoon.
Meten is weten
De lichamelijke en geestelijke status van een deelnemer wordt via verschillende wetenschappelijke technieken vastgesteld. Het gaat onder meer om biofeedback systemen, die inzicht geven in bv. hartcoherentie, hartritmevariabiliteit, stressniveau en biologische leeftijd. Op basis van de gedetailleerde uitkomsten kan een zeer persoonlijk traject worden samengesteld dat kan bestaan uit coaching, individuele en/of groepstraining.
Alleen het beste is goed genoeg
OGC maakt gebruik van een synthese van het beste uit zeer succesvolle concepten, zoals bv. Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), Neuro Energetische Integratie (NEI), OMEGA, acupunctuur, enneagram, regenesis, (medische) astrologie, Jungiaanse-, Gestalt- en klinische psychologie, Chi Neng, Tibetaanse geneeskunde, Yoga en de laatste inzichten uit de kwantum-geneeskunde en neuroscience.
Stappenplan
De integrale OGC aanpak bestaat uit de volgende stappen:
 • vaststellen van lichamelijke en geestelijke status
 • vaststellen van de bron(nen) van de problemen op zowel lichaams- als mindniveau
 • opheffen van sabotage / blokkades / conflicten
 • inzicht verwerven in de betrokken levensprocessen (les leren)
 • 100% laten functioneren van de betrokken lichaamsfuncties
 • ondersteuning van het lichaam door nieuwe identiteit (mindniveau)
 • in de praktijk brengen van nieuwe gedragspatronen op lichaams- en mindniveau


image