image
image
II. Prestatie CoachingOrganisatie doelen effectief bereiken.

Werkgever en werknemer hebben in theorie een gezamenlijk uitgangspunt, nl. de organisatie doelen zo effectief mogelijk bereiken. Prestatie Coaching is een belangrijk instrument om dat in de praktijk te realiseren.
OGC hanteert een unieke aanpak: bewezen, succesvolle technieken in combinatie met de laatste inzichten op het gebied van de werking van het brein.

Velden van aandacht
De praktijk leert dat een coachingstraject een groot verschil maakt op de volgende velden:

  • Zingeving, inspiratie en motivatie tijdens kantooruren
  • Werken met kracht en passie
  • Gezondheid via uitbannen van stress en frustratie

Effecten
De effecten van coaching laten zich zien via mensen die:

  • Productiever en creatiever zijn, hun werk beter doen
  • Vitaler zijn, minder ziekteverzuim kennen
  • Meer plezier ervaren gedurende hun werk!

Opbouw coachingstraject
Een coachingstraject bestaat uit 1 of meerdere modules, per module opgebouwd uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. Naast persoonlijke ontmoetingen bestaat coaching uit ondersteuning via cd's, e-mail en telefoon. Optioneel is een maatgeschreven trainingsprogramma in een sportomgeving naar keuze en deelname aan sportclinics.

Werkwijze
Naast de gebruikelijke 1 op 1 bijeenkomsten heeft de deelnemer (coachee) een zeer actieve rol in het gehele proces. Hij/zij krijgt routines aangereikt die bij uitvoering ervoor zorgen dat nieuwe inzichten en handelingen ook daadwerkelijk in het dagelijkse leven worden geimplementeerd. Deze werkwijze zorgt ervoor dat het succes van de coaching een lang leven beschoren is.

Coaching vindt plaats op 3 verschillende niveaus, nl. bewust, onbewust en op lichaamsniveau en resulteert gegarandeerd in een toename van fysiek, metaal en emotioneel evenwicht. Verschillende wetenschappelijk ontwikkelde testen (o.a. via biofeedapparatuur) ondersteunen het coachingsproces.
image
image